lørdag 16. mai 2009

Trine to år! Bidrag til ALBTM.Mitt bidrag til

A litle bird told me.

Jeg har brukt balonger og de blå på kryss å tvers er:

Jeg har en rull med blå tisseunderlag liggende,

den er av plast så jeg klippet den i strimler og festet med splitbinders.

og festet med splitbinders.